BLOMMOR

De här finns i Blomhuset.

De här blommorna kommer från Avkottadalen och är unika. (Ja, de är gjorda av kottar)

These are made from pine cone.

Detta är en annan raritet: fotblad. Observera bladen!

Note the leaf on this rare plant.

Här är en fingerört!

A finger-plant.

Från blomsterbutiken.