Skola

Till dockorna har jag använt dockdelar i porslin från Tant Grön.