Juvelerarens hus

På gatuplanet finns en juvelerarbutik och en urmakare.